Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Meritförteckning

Peter Davidsen är doktorand i historia vid Helsingfors universitet, handlett av Henrik Meinander.  Han tog en MA i history of political thought and intellectual history vid University College London och Queen Mary University of London, där han studerade för idéhistoriker av Cambridge-skolan, inkl. Quentin Skinner.  Davidsens forskning i politisk tänkande och statslära fokuserar på statsvetenskapens emancipation från juridik, historia och filosofi.  Hans doktorsavhandling försöker att ge en kontextuell tolkning av Rudolf Kjellén och hans samtalspartner i den vetenskapliga diskursen i början av nittonhundratalet, inkl. S. J. Boëthius, C. A. Reuterskiöld, Pontus Fahlbeck och Ludvig Stavenow. 

Vetenskapsgrenar

  • 615 Historia och arkeologi
Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.