Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Aktiviteter 2012 2017

Filter
Medlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Alli Paasikiven säätiö (Extern organisation)

Piia Jallinoja (Styrelsemedlem)
dec 2015 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Ruokatieto Yhditys ry. (Extern organisation)

Piia Jallinoja (Medlem)
dec 2014 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

National Institute for Health and Welfare (THL) (Extern organisation)

Piia Jallinoja (Medlem)
2012 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

National Institute for Health and Welfare (THL) (Extern organisation)

Piia Jallinoja (Expert)
20122015

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Valtion ravitsemusneuvottelukuna (Extern organisation)

Piia Jallinoja (Expert)
2012 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse