Personlig profil

Information om forskning och undervisning

Zoonotic parasites, zoonoses, One Health, Toxoplasma gondii, parasitology, epidemiology

Externa befattningar

Visiting lecturer, Estonian University of Life sciences

Academic Officer, Statens Serum Institut, Copenhagen

Vetenskapsgrenar

  • 413 Veterinärvetenskap
  • 3142 Folkhälsovetenskap, miljö och arbetshälsa

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.