Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Publikationer

Filter
Kapitel
2019

The Role of Cognition, Motivation and Well-Being in the Mathematics Learning

Aunio, P., Niemivirta, M. & Tervaniemi, M., 2019, Shaping Future Schools with Digital Technology: An International Handbook. Yu, S., Niemi, H. & Mason, J. (red.). Singapore: Springer Nature Singapore Pte Ltd., s. 165-178 14 s. (Perspectives on Rethinking and Reforming Education).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2018

Individual Differences in Math Achievement: Finland and Singapore

Lee, K. & Aunio, P., 2018, Cultural Patterns and Neurocognitive Circuits II: East-West Connections. Vasbinder, J. W. & Gulyás, B. (red.). Singapore: World Scientific, s. 169-186 18 s. (Exploring complexity; vol. Volume 5).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2016

Early Mathematics Skill Development, Low Performance, and Parental Support in the Finnish Context

Aunio, P., Tapola, A., Mononen, R. & Niemivirta, M., 2016, Early Childhood Mathematics Skill Development in the Home Environment. Blevins-Knabe, B. & Austin, A. M. B. (red.). Cham : Springer International Publishing , s. 51-70 20 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Finnish digital learning support for children with learning difficulties in mathematics

Aunio, P., 2016, New ways to teach and learn in China and Finland: Crossing boundaries with technology. Niemi, H. & Jiyou, J. (red.). Frankfurt am Main: Peter Lang , s. 159-172 14 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2010

Matematiikassa heikosti suoriutuvat oppilaat perusopetuksen 6. luokan alussa

Räsänen, P., Närhi, V. & Aunio, P., 2010, Miten matematiikan taidot kehittyvät? : Matematiikan oppimistulokset peruskoulun viidennen vuosiluokan jälkeen 2008. Niemi, E. K. & Metsämuuronen, J. (red.). Opetushallitus, s. 165-204 40 s. (Reports for Education / Koulutuksen seurantaraportit; nr. 2010:2).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

The effects of Let’s Think! intervention programme on children's early mathematical knowledge

Aunio, P. & Hautamäki, J., 2010, Piaget is dead, Vygotsky is still alive, or?: An honorary book for professors Airi and Jarkko Hautamäki. Aunio, P., Jahnukainen, M., Kalland, M. & Silvonen, J. (red.). [Turku]: Suomen kasvatustieteellinen seura, s. 75-94 20 s. (Research in Educational Sciences / Kasvatusalan tutkimuksia; nr. 51).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2008

Lukivaikeudet ja matematiikka

Huhtala, S., Aunio, P., Laakkonen, P., Ahonen, T. & Wennström, K., 2008, Lukemalla ja tekemällä: opettajan opas lukivaikeudesta ammatillisille oppilaitoksille. Kairaluoma, L., Ahonen, T., Aro, M., Kakkuri, I., Laakso, K., Peltonen, M. & Wennström, K. (red.). Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti, s. 102-119 18 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

2004

Matemaattisten taitojen varhaiskehitys

Aunio, P., Hannula, M. M. & Räsänen, P., 2004, Matematiikka – näkökulmia opettamiseen ja oppimiseen . Räsänen, P., Kupari, P., Ahonen, T. & Malinen, P. (red.). Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti, s. 198-221

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review