Personlig profil

Utbildning / akademisk kvalifikation

MD, PhD, Avdelningen för folkhälsovetenskap

Tilldelningsdatum: 16 okt. 2018

Vetenskapsgrenar

  • 3142 Folkhälsovetenskap, miljö och arbetshälsa

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.