Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Internationellt och inhemskt samarbete Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.

Publikationer 2011 2019

Blood graft composition and post-transplant recovery in myeloma patients mobilized with plerixafor: a prospective multicenter study

Valtola, J., Silvennoinen, R., Ropponen, A., Siitonen, T., Säily, M., Sankelo, M., Putkonen, M., Partanen, A., Pyorälä, M., Savolainen, E-R., Mäntymaa, P., Pelkonen, J., Jantunen, E. & Varmavuo, V., 28 jan 2019, I : Leukemia & lymphoma. 60, 2, s. 453-461 9 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Monimuotoinen myelooma

Säily, M., Silvennoinen, R., Jantunen, E., Anttila, P., Lievonen, J. & Putkonen, M., 2019, I : Duodecim. 135, 12, s. 1171-1179 9 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelVetenskapligPeer review

Erytro-, trombo- ja leukosytoosi sekä plasmaperäinen hyperviskositeetti

Sinisalo, M. & Silvennoinen, R., 2018, Akuuttihoito-opas . Mäkijärvi, M., Harjola, V-P., Päivä, H., Valli, J. & Vaula, E. (red.). 20. uud. p. red. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, s. 509-511 3 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Identification of precision treatment strategies for relapsed/refractory multiple myeloma by functional drug sensitivity testing

Majumder, M. M., Silvennoinen, R., Anttila, P., Tamborero, D., Eldfors, S., Yadav, B., Karjalainen, R., Kuusanmaki, H., Lievonen, J., Parsons, A., Suvela, M., Jantunen, E., Porkka, K. & Heckman, C. A., 22 aug 2017, I : Oncotarget. 8, 34, s. 56338-56350 13 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

Impact of lenalidomide-based induction therapy on the mobilization of CD34(+) cells, blood graft cellular composition, and post-transplant recovery in myeloma patients: a prospective multicenter study

Partanen, A., Valtola, J., Silvennoinen, R., Ropponen, A., Siitonen, T., Putkonen, M., Sankelo, M., Pelkonen, J., Mantymaa, P., Varmavuo, V. & Jantunen, E., okt 2017, I : Transfusion. 57, 10, s. 2366-2372 7 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång