Foto av Raili Hilden

Raili Hilden

Biträdande professor

 • PL 9 (Siltavuorenpenger 3A)

  00014

  Finland

1981 …2021

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Information om forskning och undervisning

Pedagogikdoktor Raili Hildén arbetar som biträdande professor i språkdidkatik och är även docent i språkutvärdering. Hon har erfarenhet av diverse utvecklings- och förvaltningsuppdrag inom lärarutbildningen (tvåspråkig ämneslärarutbildning och utvecklandet av internationella studieprogram). Hennes aktiviteter omfattar såväl inhemska som utländska ansvarsområden. I nuläget fungerar hon vid Studentexamensnämnden som ordförande för nämndens språkutskott och sektionen för svenska som andra inhemska språk.  

Docent Hildéns vetenskapliga fokus riktar sig på bedömning i allmänhet och bedömning av kommunikativa språkkunskaper i synnerhet som medel för att uppfölja uppnåendet av målsättningarna i läroplansgrunder och att genom evidensbaserade åtgärder förbättra språkutbildningen på alla nivåer. Hildén hade en viktig roll i utformningen och genomförandet av läroplansgrunderna för språkundervisningen 2003-2004, då det europeiska nivåsystemet togs i bruk i Finland bland de första länderna i Europa. Sedermera var Hildén projektledare för den nationella evalueringen av inlärningsresultat i språkämnen år 2013, vars resultat i stor utsträckning informerade sammanställandet av de nya läroplansgrunderna 2014-2015.

Docent Hildéns undersöknings- och utvecklingsaktiviteter består av ett antal nationella och internationella projekt inom språkundervisning, språklärarutbildning och validitetsfrågor i  bedömningen. I de flesta har hon verkat som ledare eller koordinator.

Som medlem av Studentexamensnämnden och numera som Språkutskottets ordförande har Hildén aktivt medverkat i genomförandet av digitaliseringen av språkprov med aktiv strävan efter att införa ett muntligt delprov i examen. Inom forskningsprojektet DigiTala utvecklas i detta syfte ett verktyg som baserar sig på automatisk taligenkänning.

På grund av sin långvariga erfarenhet av språklärarjobbet och som lärarutbildare är Hildén en aktiv föreläsare på fortbildningstillfällen och i övriga samhälleliga uppdrag som sakkunnig. Hon har ett utbrett nätverk av akademiska kontakter som uppehålls av besök och utbyten.   

Docent Hildéns litterära alster omfattar ca 70 vetenskapliga och populärvetenskapliga publikationer samt ett stort antal läroböcker och utbildningsmaterial för språklärare.

Externa befattningar

Språkutskottets ordförande, Ordförande för svenska sektionen, Finnish National Matriculation Examination Board

1 jan 201631 dec 2021

Vetenskapsgrenar

 • 516 Pedagogik
 • språkpedagogik
 • språkundervisning
 • bedömning av språkkunskaper
 • lärarutbildning
 • lärarforskning
 • muntlig färdighet
 • jämnställdhet
 • elevautonomi

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.
Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.