Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Information om forskning och undervisning

Pedagogidoktor Raili Hildén arbetar som biträdande professor i språkdidkatik och är även docent i språkutvärdering. Hon har erfarenhet av diverse utvecklings- och förvaltningsuppdrag inom lärarutbildningen (tvåspråkig ämneslärarutbildning och utvecklandet av internationella studieprogram). Hennes aktiviteter omfattar såväl inhemska som utländska ansvarsområden. I nuläget fungerar hon som viceordförande för Studentexamensnämnden samt ordförande för nämndens språkutskott och sektionen för svenska som andra inhemska språk.  

Docent Hildéns vetenskapliga fokus riktar sig på bedömning i allmänhet och bedömning av kommunikativa språkkunskaper i synnerhet som medel för att uppfölja uppnåendet av målsättningarna i läroplansgrunder och att genom evidensbaserade åtgärder förbättra språkutbildningen på alla nivåer. Hildén hade en viktig roll i utformningen och genomförandet av läroplansgrunderna för språkundervisningen 2003-2004, då det europeiska nivåsystemet togs i bruk i Finland bland de första länderna i Europa. Sedermera var Hildén projektledare för den nationella evalueringen av inlärningsresultat i språkämnen år 2013, vars resultat i stor utsträckning informerade sammanställandet av de nya läroplansgrunderna 2014-2015.

Docent Hildéns undersöknings- och utvecklingsaktiviteter består av ett antal nationella och internationella projekt inom språkundervisning, språklärarutbildning och validitetsfrågor i  bedömningen. I de flesta har hon verkat som ledare eller koordinator.

Som medlem av Studentexamensnämnden och numera som Språkutskottets ordförande har Hildén aktivt medverkat i genomförandet av digitaliseringen av språkprov med aktiv strävan efter att införa ett muntligt delprov i examen. Inom forskningsprojektet DigiTala utvecklas i detta syfte ett verktyg som baserar sig på automatisk taligenkänning.

På grund av sin långvariga erfarenhet av språklärarjobbet och som lärarutbildare är Hildén en aktiv föreläsare på fortbildningstillfällen och i övriga samhälleliga uppdrag som sakkunnig. Hon har ett utbrett nätverk av akademiska kontakter som uppehålls av besök och utbyten.   

Docent Hildéns litterära alster omfattar ca 70 vetenskapliga och populärvetenskapliga publikationer samt ett stort antal läroböcker och utbildningsmaterial för språklärare.

Externa befattningar

Viceordförande, Språkutskottets ordförande, Ordförande för svenska sektionen, Finnish National Matriculation Examination Board

1 jan 201631 dec 2018

Keywords

  • 516 Pedagogik
  • språkpedagogik
  • språkundervisning
  • bedömning av språkkunskaper
  • lärarutbildning
  • lärarforskning
  • muntlig färdighet
  • jämnställdhet
  • elevautonomi

Internationellt och inhemskt samarbete Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.

Publikationer 1981 2019

Finländska svensklärares undervisningspraktiker och deras samband med elevers inlärningsresultat

Huhtala, A. M., Vesalainen, M. R., Hilden, R. K. & Rautopuro, J., 2019, I : Nordand. 14, 1/2019, s. 4-24 21 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Finnish 9th graders’ language skills: effects of learning environment and teaching on levels attained compared with other European countries

Hilden, R. K., Rautopuro, J., Härmälä, M. & Huhtanen, M., 29 jan 2019, (!!Accepted/In press) Festschrift fot Professor Sauli Takala. Huhta, A. & Ericsson, G. (red.). Vol. 2019.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Itsearviointi taitona tulevaisuuteen

Hilden, R. K., 15 mar 2019, I : SeOppi. 2019, 1, s. 4-5 2 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelProfessionell

Öppen tillgång

Kone ja ihminen yhteistyössä

Kallio, H. H. & Hilden, R., jan 2018, I : Tempus. 2018, 1

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelProfessionell

Shadows under the North Star- The inequality developing in Finnish school education

Ouakrim-Soivio, N., Rautopuro, J. & Hilden, R., okt 2018, I : Nordidactica : Journal of Humanities and Social Science Education . 2018, 3, s. 65-86 22 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

Projekter 2002 2023

Priser

Ammatillinen kunniamaininta: Vuoden kieltenopettaja 2003

Raili Hilden (!!Recipient), 22 nov 2003

Pris: Pris och hedersbetygelser

Kulturfonden för Sverige och Finland - Språkpriset 2004

Raili Hilden (!!Recipient), 16 apr 2004

Pris: Pris och hedersbetygelser

The FIPLV International Award 2005

Raili Hilden (!!Recipient), 12 jun 2005

Pris: Pris och hedersbetygelser

Aktiviteter 1991 2019

Ainedidaktiikan symposiumi 2019

Raili Hilden (Talare: Presentation)
8 feb 2019

Aktivitet: Typer för deltagande i eller organisering av evenemangArrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium

Linguapeda 2019

Raili Hilden (Talare: Presentation)
18 maj 2019

Aktivitet: Typer för deltagande i eller organisering av evenemangArrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium

Linguapeda 2019

Raili Hilden (Ordförande i organisationskommitté)
17 maj 201918 maj 2019

Aktivitet: Typer för deltagande i eller organisering av evenemangArrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium

Linguapeda 2019

Raili Hilden (Ordförande i organisationskommitté), Kaisa Hahl (Sekreterare i organisationskommitté)
17 maj 201918 maj 2019

Aktivitet: Typer för deltagande i eller organisering av evenemangArrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium

Itsearviointi lukiossa

Raili Hilden (!!Speaker)
29 jan 2019

Aktivitet: Typer för tal eller presentation!!Invited talk