Foto på Raisa Ahtiainen
  • PL 9 (Siltavuorenpenger 3A), 317

    HELSINGIN YLIOPISTO

    Finland

  • PL 9 (Siltavuorenpenger 3A)

    00014

    Finland

20072021
Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Publikationer 2007 2019

2019

Finnish Principals: Leadership Training and Views on Distributed Leadership

Lahtero, T. J., Ahtiainen, R. & Lång, N., 2019, I : Educational Research and Reviews. 14, 10, s. 340-348 9 s., 58B895460956.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

Johtaminen perusopetuksessa — katsaus koulujen johtamisjärjestelmiin ja rehtoreiden näkemyksiin johtajuuden jakamisesta

Ahtiainen, R., Lahtero, T. & Lång, N., 2019, Perusopetus, tasa-arvo ja oppimaan oppiminen: Valtakunnallinen arviointitutkimus peruskoulun päättövaiheesta. Hautamäki, J., Rämä, I. & Vainikainen, M-P. (red.). Helsinki: Helsingin yliopisto, s. 235-254 20 s. (Helsinki Studies in Education; nr. 52).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

Koulujen monet kielet ja uskonnot: Selvitys vähemmistöäidinkielten ja -uskontojen sekä suomi ja ruotsi toisena kielenä -opetuksen tilanteesta eri koulutusasteilla

Tainio, L., Kallioniemi, A., Hotulainen, R., Ahlholm, M., Ahtiainen, R., Asikainen, M., Avelin, L., Grym, I., Ikkala, J., Laine, M., Lankinen, N., Lehtola, K., Lindgren, E., Rämä, I., Sarkkinen, T., Tamm, M., Tuovila, E. & Virkkala, N., 24 jan 2019, Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 205 s. (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja; nr. 11/2019)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Öppen tillgång
Fil

Nyexaminerade om lärarutbildningen i Sverige och i Finland

Bejerot, E., Lampi, L., Forsberg, T., Ahtiainen, R., Björk, L., Hotulainen, R., Parding, K., Sehlstedt, T. & Westensson, G., 20 feb 2019, I : Arbetsmarknad och Arbetsliv. 24 (2018), 3-4, s. 66-84 19 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

Opettajan tuki oppijan metakognitiivisen tietoisuuden kehittymiselle

Kallio, M., Virta, K., Kallio, H., Lampi, L., Tamm, M., Ahtiainen, R. & Hotulainen, R., 2019, Perusopetus, tasa-arvo ja oppimaan oppiminen: Valtakunnallinen arviointitutkimus peruskoulun päättövaiheesta. Hautamäki, J., Rämä, I. & Vainikainen, M-P. (red.). Helsinki: Helsingin yliopisto, s. 207-233 27 s. (Helsinki Studies in Education; nr. 52).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil
2018

Inclusive and Special Education and the Question of Equity in Education: The Case of Finland

Honkasilta, J. M., Ahtiainen, R. S., Hienonen, N. A. & Jahnukainen, M. T., okt 2018, (!!Accepted/In press) The SAGE Handbook on Inclusion and Diversity in Education. Schuelka, M., Johnstone, C., Thomas, G. & Artiles, A. (red.). Thousand Oaks, CA 91320 : Sage, Vol. 2019.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Tilanne yläkoulussa: Koulumenestykseen ja oppimiseen vaikuttavien yksilö-, luokka- ja koulutason tekijöiden tarkastelua

Kupiainen, S., Ahtiainen, R., Hienonen, N., Kortesoja, L. & Hotulainen, R., 2018, Tytöt ja pojat koulussa: Miten selättää poikien heikko suoriutuminen peruskoulussa?. Pöysä, S. & Kupiainen, S. (red.). Helsinki: Valtioneuvoston kanslia, s. 77-136 60 s. (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja; nr. 36/2018).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Öppen tillgång
Fil

Yhteisopettajuudesta monipuolisuutta opettamiseen

Rytivaara, A., Palmu, I., Ahtiainen, R., Kontinen, J. & Pulkkinen, J., 2018, I : LukSitko : moniammatillinen aikakausilehti oppimisvaikeuksista ja erilaisesta oppijuudesta. 2018, 1, s. 16-19 4 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelProfessionell

Öppen tillgång
2017

Empowered Educators in Finland: How High-Performing Systems Shape Teaching Quality

Hammerness, K., Ahtiainen, R. & Sahlberg, P., 2017, San Francisco, CA: Jossey Bass Publishers. 96 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

Erilaisia yhteisopettajuusmalleja

Ahtiainen, R., Rytivaara, A., Malinen, O-P., Palmu, I., Kontinen, J., Pulkkinen, J. & Saarenketo, T., 2017, Tavoitteena yhteisopettajuus - Näkökulmia ja toimintamalleja onnistuneeseen yhdessä opettamiseen. Malinen, O-P. & Palmu, I. (red.). Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti, s. 38-62 25 s. (Kummi : arviointi-, opetus- ja kuntoutusmateriaaleja; nr. 16).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Öppen tillgång
Fil

Erityisten nimeäminen ja käsitteet perusopetuksessa - lyhyt historia ja nykytila

Ahtiainen, R., Lintuvuori, M., Hienonen, N., Jahnukainen, M. & Hautamäki, J., 2017, Toiveet ja todellisuus: Kasvatus osallisuutta ja oppimista rakentamassa. Toom, A., Rautiainen, M. & Tähtinen, J. (red.). Turku: Suomen kasvatustieteellinen seura, s. 119-142 24 s. (Kasvatusalan tutkimuksia; nr. 75).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Fil
Öppen tillgång
Fil

Yhteisopetusta tukevat rakenteet

Pulkkinen, J., Ahtiainen, R. & Malinen, O-P., 2017, Tavoitteena yhteisopettajuus: Näkökulmia ja toimintamalleja onnistuneeseen yhdessä opettamiseen. Malinen, O-P. & Palmu, I. (red.). Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti, (Kummi : arviointi-, opetus- ja kuntoutusmateriaaleja; nr. 16).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

2015

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen muutos reformina

Ahtiainen, R., 2015, Erityisopetuksesta oppimisen ja koulunkäynnin tukeen. Jahnukainen, M., Kontu, E., Thuneberg, H. & Vainikainen, M-P. (red.). Turku: Suomen kasvatustieteellinen seura, s. 25-42 18 s. (Kasvatusalan tutkimuksia; nr. 67).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Öppen tillgång
Fil
2013

Education is special for all – the Finnish support model

Thuneberg, H., Vainikainen, M-P., Ahtiainen, R., Lintuvuori, M., Salo, K. & Hautamäki, J., 2013, I : Gemeinsam Leben. 21, 2, s. 67-78 12 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

2012

Implementing an Educational Reform in Finland: An Analysis of an Ongoing Improvement Initiative through Michael Fullan’s Change Theory

Bidragets titel på inmatningsspråk: Skolreform i Finland: Analysis av den nationella utvecklingsverksamheten genom Michael Fullans teori Ahtiainen, R., 2012, Perspectives on European Educational Policy and Practice (PEEPP). Garland, P. (ed). Sheffield Hallam University Press.. Sheffield: Sheffield Hallam University, s. 6-17

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksen kehittäminen 2007–2011: Kehittävän arvioinnin loppuraportti

Ahtiainen, R., Beirad, M., Hautamäki, J., Hilasvuori, T., Lintuvuori, M., Thuneberg, H., Vainikainen, M-P. & Österlund, I., 2012, Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö, koulutus- ja tiedepolitiikan osasto. 74 s. (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja; nr. 2012:5)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

2011

Samanaikaisopetus on mahdollisuus: Tutkimus Helsingin pilottikoulujen uudistuvasta opetuksesta

Ahtiainen, R., Beirad, M., Hautamäki, J., Hilasvuori, T. & Thuneberg, H., 2011, Helsinki: Helsingin kaupungin opetusvirasto. 72 s. (Helsingin kaupungin opetusviraston julkaisusarja A; nr. A1:2011)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell