Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Aktiviteter 2015 2019

Filter
Handledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Ilona Hoikkala, talous- ja sosiaalihistorian pro gradu -tutkielma, 2. ohjaaja

Riikka Taavetti (Handledare)
2019

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)