Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Information om forskning och undervisning

Jag är docent i översättningsvetenskap sedan 2013 och arbetade som universitetslektor i svenska språket (med inriktning på översättning och tolkning) från augusti 2009 till och med juli 2023. 

Jag har år 2008 disputerat på en översättningsvetenskaplig avhandling om översättning och semiotik. Därefter har jag fortsatt min forskning kring semiotisk översättningsvetenskap och översättandets semiotik samt kring allmän översättningsteori. Mina forskningsintressen omfattar också översättarutbildning och intrakulturell översättning, ett fenomen som är karaktäristiskt för översättning mellan nationalspråken i det tvåspråkiga Finland. Lätt språk (lätt finska och lätt svenska) och bearbetningar och översättningar till lättläst som intralingval och interlingval översättning utgör ett nyare fokus i min forskning.

Vetenskapsgrenar

 • 6121 Språkvetenskaper
 • Översättningsvetenskap
 • allmän översättningsteori
 • semiotisk översättningsforskning
 • intrakulturell översättning
 • intralingval översättning
 • översättning till lätt språk
 • bearbetning till lätt språk
 • översättarutbildning
 • metodologi
 • svensk översättning
 • svenska
 • 616 Övriga humanistiska vetenskaper
 • Semiotik
 • översättandets semiotik
 • Charles S. Peirces semeiotik
 • allmän semiotik
 • 6160 Övriga humanistiska vetenskaper
 • Översättningsvetenskap
 • Semiotik