Inget foto på Ritva Hartama-Heinonen

Ritva Hartama-Heinonen

 • PB 24 (Unionsgatan 40)

  00014

  Finland

1993 …2019
Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Information om forskning och undervisning

Jag är universitetslektor i svenska språket (med inriktning på översättning och tolkning) vid Helsingfors universitet sedan 2009 och docent i översättningsvetenskap sedan 2013.

 

Jag har år 2008 disputerat på en översättningsvetenskaplig avhandling om översättning och semiotik. Därefter har jag fortsatt min forskning kring semiotisk översättningsvetenskap och översättandets semiotik samt kring allmän översättningsteori. Mina forskningsintressen omfattar också intrakulturell översättning, ett fenomen som är karaktäristiskt för översättning mellan nationalspråken i det tvåspråkiga Finland, och översättarutbildning.

 

Kurser som jag undervisar i hör huvudsakligen till läroämnet svensk översättning samt språkparet svenska och finska och översättningsvetenskap inom magisterprogrammet i översättning och tolkning. Min undervisning representerar således översättningens teori och praktik, till exempel yrkesöversättning till finska från svenska och andra nordiska språk, tolkning, professionell översättning från svenska till finska och facköversättning inom språkparet svenska och finska. Jag håller också seminarier och handleder översättningsvetenskapliga kandidatavhandlingar, avhandlingar pro gradu och doktorsavhandlingar.

Vetenskapsgrenar

 • 6121 Språkvetenskaper
 • Översättningsvetenskap: allmän översättningsteori
 • semiotisk översättningsforskning
 • intrakulturell översättning
 • översättarutbildning
 • metodologi
 • 616 Övriga humanistiska vetenskaper
 • Semiotik: översättandets semiotik
 • Charles S. Peirces semeiotik
 • allmän semiotik
 • 6160 Övriga humanistiska vetenskaper
 • översättningsvetenskap
 • semiotik

Internationellt och inhemskt samarbete Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.

Publikationer 1993 2019

Kunskapsluckor och intra- och interkulturella ingrepp i original och översättning

Hartama-Heinonen, R., 4 jul 2018, Svenskan i Finland 17: Föredrag vid den sjuttonde sammankomsten för beskrivningen av svenskan i Finland, Helsingfors den 18-19 maj 2017. Silén, B., Huhtala, A., Lehti-Eklund, H., Stenberg-Sirén, J. & Syrjälä, V. (red.). Helsingfors: Helsingfors universitet, s. 18-31 14 s. (Nordica Helsingiensia; nr. 53).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKonferensbidragVetenskapligPeer review

Öppen tillgång

MikaEL: Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumin verkkojulkaisu - Nätpublikation för Symposiet om forskning i översättning och tolkning KäTu - Electronic Journal of the KäTu Symposium on Translation and Interpreting Studies

Hartama-Heinonen, R. (red.), Kivilehto, M. (red.), Laukkanen, L. (red.) & Ruokonen, M. (red.), 20 apr 2017, Helsinki: Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto - Finlands översättar- och tolkförbund ry. 218 s. (MikaEL: Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumin verkkojulkaisu - Nätpublikation för Symposiet om forskning i översättning och tolkning KäTu - Electronic Journal of the KäTu Symposium on Translation and Interpreting Studies ; vol. 10)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Öppen tillgång

Herding together: On semiotic-translational branches, fields and disciplines

Hartama-Heinonen, R. L. A., 16 mar 2016, I : Punctum.International journal of semiotics . 1, 2, s. 39-52 14 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång

Interlingual, intersemiotic, and intersystemic paths of translation

Hartama-Heinonen, R., 2013, I : Acta Translatologica Helsingiensia. Vol 2: Inter, s. 43-67 25 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Semiotico-translation-theoretical reverberations revisited

Hartama-Heinonen, R., 2012, I : Sign Systems Studies. 40, 3/4, s. 299-318 20 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Projekter 2000 2019

Aktiviteter 2001 2019

Acta Translatologica Helsingiensia (Tidskrift)

Ritva Hartama-Heinonen (Chefredaktör)
2010 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

13th Symposium on Semiotics and Translation SemTra2017, hosted by the13th IASS-AIS World Congress of Semiotics "CROSS-INTER-MULTI-TRANS", Kaunas, Lithuania, 26-30 June 2017

Ritva Hartama-Heinonen (Medlem i organisationskommitté)
26 jun 201727 jun 2017

Aktivitet: Typer för deltagande i eller organisering av evenemangArrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium

Suomen Semiotiikan Seura - Semiotiska sällskapet i Finland ry (Extern organisation)

Ritva Hartama-Heinonen (Styrelsemedlem)
1 jan 201931 dec 2019

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Kielentutkimuksen tohtoriohjelman (HELSLANG) kesäkonferenssi - HELSLANG sommarkonferens - HELSLANG Summer Conference 2019

Ritva Hartama-Heinonen (Närvarande)
27 maj 201928 maj 2019

Aktivitet: Typer för deltagande i eller organisering av evenemangArrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium

Press / media