Inget foto av Ritva Hartama-Heinonen

Ritva Hartama-Heinonen

 • PB 24 (Unionsgatan 40)

  00014

  Finland

1993 …2020

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Information om forskning och undervisning

Jag är universitetslektor i svenska språket (med inriktning på översättning och tolkning) vid Helsingfors universitet sedan 2009 och docent i översättningsvetenskap sedan 2013.

Jag har år 2008 disputerat på en översättningsvetenskaplig avhandling om översättning och semiotik. Därefter har jag fortsatt min forskning kring semiotisk översättningsvetenskap och översättandets semiotik samt kring allmän översättningsteori. Mina forskningsintressen omfattar också intrakulturell översättning, ett fenomen som är karaktäristiskt för översättning mellan nationalspråken i det tvåspråkiga Finland, och översättarutbildning.

Kurser som jag undervisar i hör huvudsakligen till läroämnet svensk översättning samt språkparet svenska och finska och översättningsvetenskap inom magisterprogrammet i översättning och tolkning. Min undervisning representerar således översättningens teori och praktik, till exempel yrkesöversättning till finska från svenska och andra nordiska språk, tolkning, professionell översättning från svenska till finska och facköversättning inom språkparet svenska och finska. Jag håller också seminarier och handleder översättningsvetenskapliga kandidatavhandlingar, avhandlingar pro gradu och doktorsavhandlingar.

Vetenskapsgrenar

 • 6121 Språkvetenskaper
 • Översättningsvetenskap
 • allmän översättningsteori
 • semiotisk översättningsforskning
 • intrakulturell översättning
 • översättarutbildning
 • metodologi
 • svensk översättning
 • svenska
 • 616 Övriga humanistiska vetenskaper
 • Semiotik
 • översättandets semiotik
 • Charles S. Peirces semeiotik
 • allmän semiotik
 • 6160 Övriga humanistiska vetenskaper
 • Översättningsvetenskap
 • Semiotik

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.
Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.