Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Information om forskning och undervisning

Jag är en forskardoktor vid Helsingfors universitet. År 2017 beviljades jag av Finlands akademi en treårig finansiering på 245 632 euro för forskningsprojektet: Whose Interests? A comparative study on trade unions responses to migration and migrants in Finland, Ireland, and Portugal.

Mitt forskningsintresse ligger vid korsningen av migration, etniska relationer samt arbetsmarknaden. Jag har skapat två kurser på master-nivå på Helsingfors universitet och är för tillfället även ansvarig över dem. Kurserna går under rubrikerna Politics of Immigration samt Sociology of Work. Jag har även forskat och undervisat kring bl.a. följande ämnen: temporär migration, transnationalism, migration och social trygghet, multikulturalism, globalisation och internationell rörlighet av studeranden. Jag har en doktorsexamen från Turun yliopisto samt en magistersexamen från London School of Economics.

Jag har jobbat som forskare vid tre finländska universitet samt som gästforskare vid University of Lisbon, University College Dublin, Wissenschaftzentrum Berlin (forskningsenheten Migration, Integration, Transnationalization), på University of Leeds (the Centre for Employment Relations, Innovation and Change CERIC) och på Befolkningsförbundet. Jag har konsulterat och samarbetat med flera finländska och utländska organisationer, så som Röda korset, internationella organisationen för migration IOM, Eurofound, fackföreningar samt det europeiska institutet för förebyggande av brottslighet och kontroll (HEUNI). Jag har även blivit intervjuad angående mina forskningsteman flera gånger i finska medier bl. a. i nyheterna på de tre största TV-kanalerna och den största dagstidningen samt radio.

Jag har jobbat som handledare för magisters- och kandidat -och doktorandnivå i sociologi och socialpolitik. Jag är öppen för nationella och internationella forskningssamarbeten (inklusive finansieringsansökningar) samt förslag på handledningsuppdrag på kandidat-/masters-/doktorsexamens nivå. Varsågod och kontakta mig personligen (rolle.alho@helsinki.fi)

Utbildning / akademisk kvalifikation

Doctor of Social Sciences, University of Turku

Tilldelningsdatum: 16 okt. 2015

Externa befattningar

Visiting Fellow, University of Lisbon

17 sep. 20187 dec. 2018

Visiting Fellow, University of Leeds

15 jan. 201826 jan. 2018

Visiting fellow, University College Dublin

6 juni 201731 mars 2018

Visiting Fellow, The WZB Berlin Social Research Center

1 juni 201331 dec. 2013

Vetenskapsgrenar

  • 5141 Sociologi
  • 5142 Social- och samhällspolitik
  • 517 Statsvetenskap
  • 999 Övriga
  • etniska relationer
  • migration
  • arbetsmarknad
  • 516 Pedagogik

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.