Personlig profil

Utbildning / akademisk kvalifikation

Clinical Animal Behaviour, MSc, University of Lincoln

Tilldelningsdatum: 17 nov. 2015

Animal Behaviour and Welfare, BSc, University of Bristol, UK

Tilldelningsdatum: 1 juli 2013

Vetenskapsgrenar

  • 413 Veterinärvetenskap

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.