Personlig profil

Vetenskapsgrenar

  • 116 Kemi
  • 1182 Biokemi, cell- och molekylärbiologi
  • 11831 Växtbiologi
  • 11832 Mikrobiologi och virologi
  • 215 Teknisk kemi, kemisk processteknik

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.