Personlig profil

Utbildning / akademisk kvalifikation

Ecology, Master of Science, Turun yliopisto

20102016

Vetenskapsgrenar

  • 1181 Ekologi, evolutionsbiologi
  • 1184 Genetik, utvecklingsbiologi, fysiologi

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.