Personlig profil

Vetenskapsgrenar

  • 4112 Skogsvetenskap
  • 4111 Jordbruksvetenskap
  • 511 Nationalekonomi

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.