Personlig profil

Meritförteckning

Jag är en driven och effektiv forskare med erfarenhet av att hantera storskaliga medicinska data och beräkningsmodellering, särskilt i högpresterande datormiljöer. Jag har en erfarenhet av att bidra till och driva världsledande forskning inom mänsklig genetik, särskilt inom sömn och kronobiologi, och har skapat länkar till nationella och internationella kollaboratörer. Senast bevisas detta av att jag tillsammans har lett de största genetiska studierna av sömnmönster någonsin, vilket resulterat i en omfattande täckning av mitt arbete av de globala medierna och av mitt prisbelönta arbete med sömnmönster som härrör från accelerometer. Jag är en snabb lärare och anpassar mig snabbt till nya studier och nya metoder. Jag tycker om utmaningarna med att kommunicera komplexa idéer till en rad publik och jag arbetar bra både självständigt och som en del av en forskargrupp.

Forskningsintressen

Mina intressen ligger i att identifiera genetiken för sömnstörningar och dygnsrytmer genom genetiska associeringsstudier i stora befolkningsbaserade kohorter, för att bättre förstå orsakssambanden mellan sömnegenskaper och sjukdomar, särskilt psykisk hälsa och metaboliska störningar. Med hjälp av den brittiska biobankens aktivitetsövervakningskohorte har jag hjälpt till att utveckla en ny algoritm för att karakterisera sömn och har härledt och undersökt mått på sömntid, kvantitet och kvalitet och deras samband med sjukdom. Jag är intresserad av att ta detta arbete vidare för att utveckla mer avancerade metoder för att fånga in funktioner i dygnsrytmer och sömnbeteende och förklara hur de påverkas av kronisk sjukdom. Jag hoppas också kunna använda storskaliga hälsojournaler för att studera etiologin för ett stort antal sömn- och dygnsrygghetsstörningar.

Utbildning / akademisk kvalifikation

Mathematics, PhD, Kinematic and Hydrodynamic Instabilities of the ABC Flows, University of Exeter, UK

Tilldelningsdatum: 20 jan. 2014

Externa befattningar

Research Associate, University of Exeter

1 sep. 202031 aug. 2022

Vetenskapsgrenar

 • 1184 Genetik, utvecklingsbiologi, fysiologi
 • genetisk epidemiologi
 • statistisk genetik
 • sömnforskning
 • dygnsrytm
 • genetik av vanliga sjukdomar
 • 3142 Folkhälsovetenskap, miljö och arbetshälsa
 • sömn
 • dygnsrytm
 • fetma
 • diabetes
 • genetik av vanliga sjukdomar

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.