Personlig profil

Information om forskning och undervisning

Tutkimuskohteeni ovat itämerensuomalaiset kielet, erityisesti liivin kieli. Väitöskirjassani tarkastelen aspektin ilmaisemista liivissä sekä liivin ja latvian välisiä kontakteja. Kiinnostuksenkohteisiini lukeutuvat kielen (morfosyntaktiset) rakenteet, vaihtelu ja kielikontaktit.

Vetenskapsgrenar

  • 6121 Språkvetenskaper