Personlig profil

Vetenskapsgrenar

  • 3122 Cancersjukdomar
  • 1182 Biokemi, cell- och molekylärbiologi

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.