• PL 4 (Vuorikatu 3)

    00014

    Finland

20082020
Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Publikationer 2008 2020

Filter
Kapitel
2019

Receptiv ekumenik - källa till pedagogisk kreativitet

Gehlin, S., 2019, Berörd. Samtal om mission i en föränderlig värld. Fjellström, S-E. & Kristenson, O. (red.). Bilda & Sensus, s. 19-25 7 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Receptiv ekumenik - om hopp och tillit i ekumeniska relationer

Gehlin, S., 2019, Berörd. Samtal om mission i en föränderlig värld. Fjellström, S-E. & Kristenson, O. (red.). Bilda & Sensus, s. 54-58 5 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Voices from the Early Ecumenical Movement: Historical Contributions to Contemporary Discussions on Nationalism and International Community

Gehlin, S., 2019, (!!Accepted/In press) Beihefte zur Ökumenischen Rundschau . Vol. 122.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2017

Religion och fredsbyggande

Gehlin, S. L., 2017, Om krig och fred: En introduktion till freds- och konfliktstudier. Aggestam, K. & Höglund, K. (red.). 2nd red. Lund: Studentlitteratur, s. 321-334 14 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Utbildning för fred: Ett teologiskt uppdrag i vår tid

Gehlin, S. L., 2017, Vetenskapssocieteten i Lund: Årsbok 2017. Rahm, H. (red.). Lund: Vetenskapssocieteten i Lund, s. 23-38 16 s. (Årsbok).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2015

Hur skapar vi en fredskultur? Ekumeniska perspektiv på fredsbyggande i vår tid

Gehlin, S. L., 2015, Religion – konflikt och försoning . Söderholm, L. (red.). Förbundet Kristen humanism, s. 19-29

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelAllmänheten

2010

Ett manifest för freden: Faith-based diplomacy under Kyrkornas världsråds årtionde för att övervinna våld

Gehlin, S. L., 2010, På spaning... Från Svenska kyrkans forskardagar 2009 . Stenström, H. (red.). Stockholm: Verbum, s. 191-207

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2008

I Nathan Söderbloms fotspår: Svenska kyrkan som en aktör för fred

Gehlin, S. L., 2008, På spaning… Från Svenska kyrkans forskardagar 2007 . Eriksson, A-L. (red.). Stockholm: Verbum, s. 377-396

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review