19972020
Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Publikationer 1997 2019

2019

Alakoulun kirjallisuuskasvatusta kartoittamassa: Lukuklaanin opettajakyselyn tuloksia

Grünthal, S., Hiidenmaa, P., Routarinne, S., Satokangas, H. & Tainio, L., feb 2019, Tutkimuksesta luokkahuoneisiin. Rautiainen, M. & Tarnanen, M. (red.). Jyväskylä: Suomen ainedidaktinen tutkimusseura ry, s. 161-181 21 s. (Ainedidaktisia tutkimuksia; nr. 15).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång

Primary school pupils’ literary landscapes: What do Finnish- and Swedish-speaking pupils read at school?

Tainio, L., Grünthal, S., Routarinne, S., Satokangas, H. & Hiidenmaa, P., 2019, Genom texter och världar: Svenska och litteratur med didaktisk inriktning – festskrift till Ria Heilä-Ylikallio. Höglund, H., Jusslin, S., Ståhl, M. & A. W. (red.). Åbo: Åbo Akademis förlag, s. 217-233 17 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång

"Siin varmaa niinku raja ylitty." Opettajien käsitykset koskettamisen normeista ja rajoista

Tainio, L., Heinonen, P., Karvonen, U. & Routarinne, S., 2019, I : Sukupuolentutkimus. 32, 3, s. 5-23 19 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Tietokirjoja lukemaan! Tietokirjallisuus lukutaidon kehittäjänä Lukuklaani-hankkeessa

Satokangas, H., Grünthal, S., Routarinne, S. & Tainio, L., maj 2019, Tutkimuskohteena tietokirja: Pirjo Hiidenmaan juhlakirja. Ruuska, H. & Löytönen, M. (red.). Helsinki: Helsingin yliopiston suomalais-ugrilainen ja pohjoismainen osasto, s. 169-186 18 s. (Kieli; nr. 19).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Öppen tillgång
2018

Opettajan kosketus oppilaiden koulumuistoissa: opettajan toimintaa selittämässä

Karvonen, U., Heinonen, P., Tainio, L., Routarinne, S. & Ahlholm, M., 13 dec 2018, I : Kasvatus & Aika. 12, 4, s. 5-21 16 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

Sequence and turn design of invitations in Finnish telephone calls

Routarinne, S. & Tainio, L., feb 2018, I : Journal of Pragmatics. 125, s. 149-163 15 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

Toimintaa lukemisen ja kirjoittamisen rajapinnalla: Neljäsluokkalaisten luetun ymmärtämisen tehtävä ympäristöopin tunnilla

Juvonen, R. & Routarinne, S., 2018, Uusia lukutaitoja rakentamassa = Building new literacies: AFinLAn vuosikirja 2018. Lehti, L., Peltonen, P., Routarinne, S., Vaakanainen, V. & Virsu, V. (red.). Jyväskylä: Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA ry, s. 134-158 25 s. (AFinLA:n vuosikirja : Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen (AFinLA) julkaisuja; vol. 2018, nr. 76).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil
2017

Oppia kirjoista: Systemaattinen katsaus suomalaisten perusopetuksen oppimateriaalien tutkimukseen

Karvonen, U., Tainio, L. & Routarinne, S., 19 dec 2017, I : Kasvatus & Aika. 11 , 4, s. 39-57 19 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

Reviewing Finnish studies on writing in basic education: towards pedagogy for diversity

Kulju, P., Kauppinen, M., Hankala, M., Harjunen, E., Pentikäinen, J. & Routarinne, S., 2017, Changing subjects, changing pedagogies: diversities in school and education. Pyyry, N., Tainio, L., Juuti, K., Vasquez, R. & Paananen, M. (red.). Helsinki: Suomen ainedidaktinen tutkimusseura ry, s. 110-127 18 s. (Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja: Ainedidaktisia tutkimuksia; nr. 13).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
2016

Keskustelun vuorottelujäsennyksen perussystematiikka

Sacks, H., Schegloff, E., Jefferson, G., Etelämäki, M., Hakulinen, A., Arminen, I., Couper-Kuhlen, E., Halonen, M., Koivisto, A., Kurhila, S., Laury, R., Lehtinen, E., Lindholm, C., Niemi, J., Peräkylä, A., Ruusuvuori, J., Raevaara, L., Routarinne, S., Stevanovic, M., Svinhufvud, K. & 2 andra, Tainio, L. (Översättare) & Voutilainen, L. (Översättare), 2016, 70 s. Helsinki : Kotikielen seura.

Forskningsoutput: Övriga bidrag

Öppen tillgång
Fil
2015

Käsitykset oppimateriaalin käytöstä äidinkielen opettajaidentiteetin rakentumisen välineenä

Tainio, L., Karvonen, U. & Routarinne, S., 2015, Rajaton tulevaisuus: Kohti kokonaisvaltaista oppimista: Ainedidaktiikan symposium Jyväskylässä 13.-14.2.2014. Kauppinen, M., Rautiainen, M. & Tarnanen, M. (red.). Helsinki: Suomen ainedidaktinen tutkimusseura ry, s. 189-206 18 s. (Ainedidaktisia tutkimuksia : Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja; nr. 8).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång

Systemaattinen katsaus perusopetusikäisten kirjoittamisen opetusta ja osaamista koskevaan tutkimukseen

Kauppinen, M., Pentikäinen, J., Hankala, M., Kulju, P., Harjunen, E. & Routarinne, S., 2015, I : Kasvatus. 46, 2, s. 160-175; 210 17 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelVetenskapligPeer review

Tekstilajin tajua 5.-luokkalaisten kirjoitelmissa

Routarinne, S. & Tenhola, E., 2015, Elävä ainepedagogiikka: Ainedidaktiikan symposium Jyväskylässä 13.-14.2.2014. Kauppinen, M., Rautiainen, M. & Tarnanen, M. (red.). Helsinki: Suomen ainedidaktinen tutkimusseura ry, s. 172-191 20 s. (Ainedidaktisia tutkimuksia : Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja; nr. 9).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Tekstit selitysten resursseina oppitunnilla

Karvonen, U., Tainio, L., Routarinne, S. & Slotte, A., 2015, I : Puhe ja Kieli. 35, 4, s. 187-209 22 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

Tutkimuksesta tukea kirjoittamisen opettamiseen

Hankala, M., Harjunen, E., Kauppinen, M., Kulju, P., Pentikäinen, J. & Routarinne, S., 2015, Tekstit puntarissa: Ajatuksia äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistuloksista perusopetuksen päättöarvioinnissa 2014 ja 2010. Harjunen, E. (red.). Helsinki: Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, s. 73-84 12 s. (Julkaisut / Kansallinen koulutuksen arviointikeskus; nr. 2015:10).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

2014

Sense of Genre in Fifth Graders' Text Construction

Routarinne, S., 2014, Reimagining Writing: Interdisciplinary Perspectives. Fitzsimmons, P. & Pentikäinen, J. (red.). Oxford: Inter-Disciplinary Press, s. 15-28 14 s. (At the Interface).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2013

Ainedidaktiikka ja koulutuspolitiikka: Ainedidaktiikan symposiumi 2012

Routarinne, S. (red.), Tainio, L. (red.) & Juuti, K. (red.), 2013, Helsinki: Helsingin yliopisto. 204 s. (Tutkimuksia / Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos; nr. 343)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Ainedidaktinen tutkimus koulutuspoliittisen päätöksenteon perustana

Tainio, L. (red.), Juuti, K. (red.) & Routarinne, S. (red.), 2013, Helsinki: Suomen ainedidaktinen tutkimusseura ry. 231 s. (Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja / Ainedidaktisia tutkimuksia; nr. 4)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Öppen tillgång

Expressive Resources in Fifth Graders’ Construction of Texts

Routarinne, S., 2013, Writing: Paradigms, Power, Poetics, Praxes : 3rd Global Conference : Conference Programme, Papers and Abstracts: Session 8: The write way. United Kingdom: Inter-Disciplinary.Net, s. 1-7 7 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKonferensbidragVetenskaplig

Kokeiluja äidinkielen ylioppilaskokeen kehittämistyössä

Routarinne, S., 2013, I : Virke : äidinkielenopettajain liiton jäsenlehti.. 2013, 3, s. 6 - 8 3 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelProfessionell

Oma ääni ja palautteen antaminen

Routarinne, S. & Myllyntausta, S., 2013, Kuinka teksti kirjoitetaan omaksi?. Harjunen, E. & Arvilommi, R. (red.). Helsinki: Äidinkielen opettajain liitto, s. 27-42 16 s. (Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja; vol. 2013).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Sanahanat auki! Ideoita ja innostusta kirjoittamiseen

Myllyntausta, S. & Routarinne, S., 29 nov 2013, Jyväskylä: PS-kustannus. 204 s. (Taito-sarja)

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Writing Performance and Writing Self-Efficacy: The Case of Finnish Fifth Graders

Routarinne, S. & Absetz, P., 2013, Why do We Write as We Write?. Tavares, S. (red.). Oxford: Inter-Disciplinary Press, s. 51-66 16 s. (At the Interface; vol. 2013).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2012

Kieliopin ymmärtäminen ja kieliopillinen ajattelu: luokanopettajaopiskelijat lausetta hahmottamassa

Tainio, L. & Routarinne, S., 2012, Oppiminen ajassa - kasvatus tulevaisuudessa: Joensuun vuoden 2011 kasvatustieteen päivien parhaat esitelmät artikkeleina. Atjonen, P. (red.). Turku: Suomen kasvatustieteellinen seura, s. 249-263 15 s. (Kasvatusalan tutkimuksia; nr. 61).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Video Card Game as a Learning Design for Teacher Education

Routarinne, S. & Ylirisku, S., 2012, I : Procedia : Social and Behavioral Sciences. 45, s. 370-380 11 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Writing performance and writing self-efficacy

Routarinne, S. & Absetz, P., nov 2012, Writing: Paradigms, Power, Poetics, Praxes : 2nd Global Conference : Conference Programme, Papers and Abstracts. Salzburg: Inter-Disciplinary.Net, s. 1-14 14 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKonferensbidragVetenskaplig

2011

Erityispedagogiikkaa käytännössä

Routarinne, S., 2011, I : Puhe ja Kieli. 31, 3, s. 129-133 5 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

Triggering the storytelling mode

Mattelmäki, T., Routarinne, S. & Ylirisku, S., 2011, Participatory innovation conference: 13th-15th January 2011, Sønderborg, Denmark. Buur, J. (red.). Sønderborg: University of Southern Denmark, s. 38-44 7 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKonferensbidragVetenskapligPeer review

2010

Pelkkä pilkku ei ole huumoria

Berg, M. & Routarinne, S., 2010, Ylioppilastekstejä 2010. Lumijärvi, M. & Murto, M. (red.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Äidinkielen Opettajain Liitto, s. 29-32 4 s. (Ylioppilastekstejä; vol. 2010).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Static at home

Routarinne, S., 2010, Static! Designing for energy awareness. Mazé, R. (red.). Stockholm: Arvinius, s. 103–112 10 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

2009

Uptake makes a difference: comparing evaluation uptake in two learning environments

Routarinne, S., 2009, Talk in interaction: comparative dimensions. E. B. M. H. M. L. . J. L. (red.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 254-278 25 s. (Studia Fennica).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2008

Kieli ja tekstit 3

Aalto, M., Parko, K., Hytönen, P., Romsi, A., Routarinne, S. & Virkkunen, J., 2008, Helsinki: WSOY. 287 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Kouluikäisten monet kielet 2000-luvun Suomessa

Routarinne, S. & Uusi-Hallila, T., 2008, Nuoret kielikuvassa: kouluikäisten kieli 2000-luvulla. T. S. R. J. T. U-H. (red.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 9-52 44 s. (Tietolipas; vol. 2).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Miksi intonaatio nousee?

Routarinne, S., 2008, Nuoret kielikuvassa: Kouluikäisten kieli 2000-luvulla. S. R. & T. U-H. (red.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 125-145 21 s. (Tietolipas; vol. 2).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Nuoret kielikuvassa: kouluikäisten kieli 2000-luvulla

Routarinne, S. (red.) & Uusi-Hallila, T. (red.), 2008, Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 378 s. (Tietolipas; nr. 220)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåva

Oppimistilanteen sosiaalista arkkitehtuuria

Routarinne, S., 2008, I : Kasvatus. 39, 5, s. 423-438, 527-528

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Tekstitaidon koe punnitsee myös tekstistä kirjoittamisen keinoja

Routarinne, S., 2008, Ylioppilastekstejä 2008. Grünn, K., Heikkinen, K. & Leppilahti, S. (red.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Äidinkielen Opettajain Liitto, s. 21–26 6 s. (Ylioppilastekstejä).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

2007

Kieli ja tekstit: Opettajan verkkomateriaali

Parko, K. & Routarinne, S., 2007, WSOY Oppimateriaalit.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Kieli ja tekstit 2: Lukion äidinkielen ja kirjallisuuden oppikirja

Aalto, M., Parko, K., Hytönen, P., Romsi, A., Routarinne, S. & Virkkunen, J., 2007, Helsinki: WSOY. 279 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Tekstitaidon kokeessa ei kysytty tekstilajia - vai kysyttiinkö sittenkin?

Routarinne, S., 2007, Ylioppilastekstejä 2007. Falck, R., Grünn, K. & Murto, M. (red.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Äidinkielen Opettajain Liitto, s. 73–78 6 s. (Ylioppilastekstejä).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

2006

Kieli ja tekstit 1

Aalto, M., Parko, K., Hytönen, P., Romsi, A., Routarinne, S. & Virkkunen, J., 2006, Helsinki: WSOY Oppimateriaalit. 248 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Liv i den offentliga privatsfär: liv som ingen lever

Routarinne, S., 2006, I : Folkmålsstudier : Meddelanden från Föreningen för Nordisk Filologi. 45, s. 71-87 17 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Oratio obliqua fennistiikan juurilla

Routarinne, S. & Kauppinen, A., 2006, Kohtauspaikkana kieli: näkökulmia persoonaan, muutoksiin ja valintoihin. Nordlund, T., Onikki-Rantajääskö, T. & Suutari, T. (red.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 182-197 16 s. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; nr. 1078).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

2005

Keskustelupuheen johtolauseiden kielioppia

Routarinne, S., 2005, Referointi ja moniäänisyys. Haakana, M. & Kalliokoski, J. (red.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 83–113 21 s. (Tietolipas; nr. 206).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Parenthesis as a resource in the grammar of conversation

Duvallon, O. & Routarinne, S., 2005, Syntax and lexis in conversation: studies on the use of linguistic resources in talk-in-interaction. Hakulinen, A. & Selting, M. (red.). Amsterdam: Benjamins, s. 45–74 20 s. (Studies in discourse and grammar; nr. 17).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

The Communicative Functions of Final Rises in Finnish Intonation

Routarinne, S. & Ogden, R., 2005, I : Phonetica : international journal of phonetic science. 62, 2-4, s. 160-175 16 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2003

Opetussuunnitelmat uudistuvat

Latomaa, S. & Routarinne, S., 2003, I : Virittäjä. 107, s. 410–412

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig