19972020
Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Publikationer 1997 2019

Filter
Kapitel
2019

Alakoulun kirjallisuuskasvatusta kartoittamassa: Lukuklaanin opettajakyselyn tuloksia

Grünthal, S., Hiidenmaa, P., Routarinne, S., Satokangas, H. & Tainio, L., feb 2019, Tutkimuksesta luokkahuoneisiin. Rautiainen, M. & Tarnanen, M. (red.). Jyväskylä: Suomen ainedidaktinen tutkimusseura ry, s. 161-181 21 s. (Ainedidaktisia tutkimuksia; nr. 15).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång

Primary school pupils’ literary landscapes: What do Finnish- and Swedish-speaking pupils read at school?

Tainio, L., Grünthal, S., Routarinne, S., Satokangas, H. & Hiidenmaa, P., 2019, Genom texter och världar: Svenska och litteratur med didaktisk inriktning – festskrift till Ria Heilä-Ylikallio. Höglund, H., Jusslin, S., Ståhl, M. & A. W. (red.). Åbo: Åbo Akademis förlag, s. 217-233 17 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång

Tietokirjoja lukemaan! Tietokirjallisuus lukutaidon kehittäjänä Lukuklaani-hankkeessa

Satokangas, H., Grünthal, S., Routarinne, S. & Tainio, L., maj 2019, Tutkimuskohteena tietokirja: Pirjo Hiidenmaan juhlakirja. Ruuska, H. & Löytönen, M. (red.). Helsinki: Helsingin yliopiston suomalais-ugrilainen ja pohjoismainen osasto, s. 169-186 18 s. (Kieli; nr. 19).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Öppen tillgång
2018

Toimintaa lukemisen ja kirjoittamisen rajapinnalla: Neljäsluokkalaisten luetun ymmärtämisen tehtävä ympäristöopin tunnilla

Juvonen, R. & Routarinne, S., 2018, Uusia lukutaitoja rakentamassa = Building new literacies: AFinLAn vuosikirja 2018. Lehti, L., Peltonen, P., Routarinne, S., Vaakanainen, V. & Virsu, V. (red.). Jyväskylä: Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA ry, s. 134-158 25 s. (AFinLA:n vuosikirja : Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen (AFinLA) julkaisuja; vol. 2018, nr. 76).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil
2017

Reviewing Finnish studies on writing in basic education: towards pedagogy for diversity

Kulju, P., Kauppinen, M., Hankala, M., Harjunen, E., Pentikäinen, J. & Routarinne, S., 2017, Changing subjects, changing pedagogies: diversities in school and education. Pyyry, N., Tainio, L., Juuti, K., Vasquez, R. & Paananen, M. (red.). Helsinki: Suomen ainedidaktinen tutkimusseura ry, s. 110-127 18 s. (Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja: Ainedidaktisia tutkimuksia; nr. 13).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
2015

Käsitykset oppimateriaalin käytöstä äidinkielen opettajaidentiteetin rakentumisen välineenä

Tainio, L., Karvonen, U. & Routarinne, S., 2015, Rajaton tulevaisuus: Kohti kokonaisvaltaista oppimista: Ainedidaktiikan symposium Jyväskylässä 13.-14.2.2014. Kauppinen, M., Rautiainen, M. & Tarnanen, M. (red.). Helsinki: Suomen ainedidaktinen tutkimusseura ry, s. 189-206 18 s. (Ainedidaktisia tutkimuksia : Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja; nr. 8).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång

Tekstilajin tajua 5.-luokkalaisten kirjoitelmissa

Routarinne, S. & Tenhola, E., 2015, Elävä ainepedagogiikka: Ainedidaktiikan symposium Jyväskylässä 13.-14.2.2014. Kauppinen, M., Rautiainen, M. & Tarnanen, M. (red.). Helsinki: Suomen ainedidaktinen tutkimusseura ry, s. 172-191 20 s. (Ainedidaktisia tutkimuksia : Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja; nr. 9).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Tutkimuksesta tukea kirjoittamisen opettamiseen

Hankala, M., Harjunen, E., Kauppinen, M., Kulju, P., Pentikäinen, J. & Routarinne, S., 2015, Tekstit puntarissa: Ajatuksia äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistuloksista perusopetuksen päättöarvioinnissa 2014 ja 2010. Harjunen, E. (red.). Helsinki: Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, s. 73-84 12 s. (Julkaisut / Kansallinen koulutuksen arviointikeskus; nr. 2015:10).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

2014

Sense of Genre in Fifth Graders' Text Construction

Routarinne, S., 2014, Reimagining Writing: Interdisciplinary Perspectives. Fitzsimmons, P. & Pentikäinen, J. (red.). Oxford: Inter-Disciplinary Press, s. 15-28 14 s. (At the Interface).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2013

Oma ääni ja palautteen antaminen

Routarinne, S. & Myllyntausta, S., 2013, Kuinka teksti kirjoitetaan omaksi?. Harjunen, E. & Arvilommi, R. (red.). Helsinki: Äidinkielen opettajain liitto, s. 27-42 16 s. (Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja; vol. 2013).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Writing Performance and Writing Self-Efficacy: The Case of Finnish Fifth Graders

Routarinne, S. & Absetz, P., 2013, Why do We Write as We Write?. Tavares, S. (red.). Oxford: Inter-Disciplinary Press, s. 51-66 16 s. (At the Interface; vol. 2013).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2012

Kieliopin ymmärtäminen ja kieliopillinen ajattelu: luokanopettajaopiskelijat lausetta hahmottamassa

Tainio, L. & Routarinne, S., 2012, Oppiminen ajassa - kasvatus tulevaisuudessa: Joensuun vuoden 2011 kasvatustieteen päivien parhaat esitelmät artikkeleina. Atjonen, P. (red.). Turku: Suomen kasvatustieteellinen seura, s. 249-263 15 s. (Kasvatusalan tutkimuksia; nr. 61).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2010

Pelkkä pilkku ei ole huumoria

Berg, M. & Routarinne, S., 2010, Ylioppilastekstejä 2010. Lumijärvi, M. & Murto, M. (red.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Äidinkielen Opettajain Liitto, s. 29-32 4 s. (Ylioppilastekstejä; vol. 2010).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Static at home

Routarinne, S., 2010, Static! Designing for energy awareness. Mazé, R. (red.). Stockholm: Arvinius, s. 103–112 10 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

2009

Uptake makes a difference: comparing evaluation uptake in two learning environments

Routarinne, S., 2009, Talk in interaction: comparative dimensions. E. B. M. H. M. L. . J. L. (red.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 254-278 25 s. (Studia Fennica).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2008

Kouluikäisten monet kielet 2000-luvun Suomessa

Routarinne, S. & Uusi-Hallila, T., 2008, Nuoret kielikuvassa: kouluikäisten kieli 2000-luvulla. T. S. R. J. T. U-H. (red.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 9-52 44 s. (Tietolipas; vol. 2).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Miksi intonaatio nousee?

Routarinne, S., 2008, Nuoret kielikuvassa: Kouluikäisten kieli 2000-luvulla. S. R. & T. U-H. (red.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 125-145 21 s. (Tietolipas; vol. 2).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Tekstitaidon koe punnitsee myös tekstistä kirjoittamisen keinoja

Routarinne, S., 2008, Ylioppilastekstejä 2008. Grünn, K., Heikkinen, K. & Leppilahti, S. (red.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Äidinkielen Opettajain Liitto, s. 21–26 6 s. (Ylioppilastekstejä).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

2007

Tekstitaidon kokeessa ei kysytty tekstilajia - vai kysyttiinkö sittenkin?

Routarinne, S., 2007, Ylioppilastekstejä 2007. Falck, R., Grünn, K. & Murto, M. (red.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Äidinkielen Opettajain Liitto, s. 73–78 6 s. (Ylioppilastekstejä).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

2006

Oratio obliqua fennistiikan juurilla

Routarinne, S. & Kauppinen, A., 2006, Kohtauspaikkana kieli: näkökulmia persoonaan, muutoksiin ja valintoihin. Nordlund, T., Onikki-Rantajääskö, T. & Suutari, T. (red.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 182-197 16 s. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; nr. 1078).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

2005

Keskustelupuheen johtolauseiden kielioppia

Routarinne, S., 2005, Referointi ja moniäänisyys. Haakana, M. & Kalliokoski, J. (red.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 83–113 21 s. (Tietolipas; nr. 206).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Parenthesis as a resource in the grammar of conversation

Duvallon, O. & Routarinne, S., 2005, Syntax and lexis in conversation: studies on the use of linguistic resources in talk-in-interaction. Hakulinen, A. & Selting, M. (red.). Amsterdam: Benjamins, s. 45–74 20 s. (Studies in discourse and grammar; nr. 17).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

1997

Kertomuksen rakentaminen

Routarinne, S., 1997, Keskustelunanalyysin perusteet. Tainio, L. (red.). Vastapaino, s. 138–155

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review