19972020
Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Publikationer 1997 2019

Filter
Övriga bidrag
2016

Keskustelun vuorottelujäsennyksen perussystematiikka

Sacks, H., Schegloff, E., Jefferson, G., Etelämäki, M., Hakulinen, A., Arminen, I., Couper-Kuhlen, E., Halonen, M., Koivisto, A., Kurhila, S., Laury, R., Lehtinen, E., Lindholm, C., Niemi, J., Peräkylä, A., Ruusuvuori, J., Raevaara, L., Routarinne, S., Stevanovic, M., Svinhufvud, K. & 2 andra, Tainio, L. (Översättare) & Voutilainen, L. (Översättare), 2016, 70 s. Helsinki : Kotikielen seura.

Forskningsoutput: Övriga bidrag

Öppen tillgång
Fil