Sebastian Godenhjelm

Universitetslektor

  • PB 16 (Snellmansgatan 12)

    00014

    Finland

20042023

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Information om forskning och undervisning

Sebastian Godenhjelm är universitetslektor i statskunskap med förvaltning vid Svenska social- och kommunalhögskolan (SSKH). Han har varit gästforskare vid Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet och vid Cornell University. Han har arbetat som koordinator för forsknings- och samarbetscentret FO-RUM, planerare för Institutionen för Politik och Ekonomi vid statsvetenskapliga fakulteten samt som amanuens i ämnet statskunskap vid SSKH.

Godenhjelm har tidigare arbetat som överinspektör vid Justitieministeriet och han har vid sidan av arbetet utfört utvärderingar för bland annat Arbets- och näringsministeriet, Jord- och skogsbruksministeriet samt för tankesmedjan MAGMA. Han är ordförande för Nordiska administrativa förbundets finska avdelning (NAF) och har tidigare fungerat som styrelsemedlem i Nordiska Statsvetarföreningen (NoPSA), Statsvetenskapliga Föreningen i Finland (VTY) och som sekreterare i NAF. Godenhjelm är även medlem i SIG-gruppen (SIG-13) som berör projektverksamhet i den offentliga sektorn.


Undervisning
Under hans tid vid SSKH har Godenhjelm deltagit och deltar även för närvarandet i undervisningen och planerandet av flera kurser på kandidat- magister- och doktorandnivå.

Till Godenhjelms undervisningserfarenhet hör bland annat Finlands politiska och rättsliga strukturer, förvaltningspolitik, och organisationernas politiska inflytelse. För närvarande undervisar han i kurser som berör interaktiva former av förvaltning, projektledning och innovation, politisk teori, forskningsmetoder samt tillämpat ledarskap. Godenhjelm deltar även i granskandet och handledandet av kandidatuppsatser vid SSKH samt granskandet och handledandet magisteruppsatser i Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper vid Statsvetenskapliga fakulteten i samband med HELSUS Co-Creation Lab.

Hans undervisning berör även ledarskap inom det nyetablerade Magisterprogrammet i social- och hälsoforskning och ledning vid Statsvetenskapliga fakulteten. Han koordinerar och undervisar även inom den tematiska helheten i ledarskap, i vilken ingår sex olika program och Öppna universitetet.

Han har även planerat inriktningsalternativet kommunikation inom statskunskap och förvaltning och utvecklat en svenskspråkig magisterutbildning inom förvaltnings- och organisationsforskning vid institutionen för politik och ekonomi.

Forskningsintressen
Godenhjelm forskningsintressen berör nya former av offentlig förvaltning, deltagande, aktörer och processer inom regional utveckling i Finland. Forskningsområdet är anknutet till förhållandet mellan traditionella verksamhetsformer inom förvaltningen och nya, ofta projektinriktade och nätverksrelaterade förvaltningsformer eller Governance.

Till hans senaste forskningsintressen hör explorativa former av förvaltning, projekt som hybridorganisationer samt kollaborativa former av förvaltning och intressentanalyser.

Vetenskapsgrenar

  • 5171 Statslära

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.