Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Vetenskapsgrenar

  • 6160 Övriga humanistiska vetenskaper

Publikationer 2017 2019

  • 7 Artikel
  • 1 Översiktsartikel
Öppen tillgång

Kalevala-vinkit vaalikevääseen

Karlsson, T., Kohonen, S., Silvonen, V. & Simolin, O., 27 feb 2019, I : Päivystävä folkloristi-blogi.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

Öppen tillgång

Pyhä Urho, suuri sankarimme!

Karlsson, T., Kohonen, S., Silvonen, V. & Simolin, O., 14 mar 2019, I : Päivystävä folkloristi-blogi.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

Öppen tillgång

Päivystävän folkloristin huomioita kesäretkiltä

Silvonen, V., Simolin, O., Karlsson, T. & Kohonen, S., 19 sep 2019, I : Päivystävä folkloristi-blogi.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

Öppen tillgång
Öppen tillgång

Projekter 2016 2016

Priser

Boreal Prize

Siria Kohonen (!!Recipient), okt 2018

Pris: Pris och hedersbetygelser

Aktiviteter 2017 2018

  • 6 !!Oral presentation
  • 5 Arrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium
  • 1 Akademisk besök på annan institution

The intuitive mind and its processes in the study of narratives

Siria Kohonen (!!Speaker)
12 jun 2018

Aktivitet: Typer för tal eller presentation!!Oral presentation

Conceptions of contagious illnesses in the healing tradition of Finnish sages

Siria Kohonen (!!Speaker)
sep 2018

Aktivitet: Typer för tal eller presentation!!Oral presentation

Mythic wrath-illness and psychological essentialism

Siria Kohonen (!!Speaker)
9 maj 2018

Aktivitet: Typer för tal eller presentation!!Oral presentation

Arctic University of Norway, University i Tromso

Siria Kohonen (Besökande forskare)
sep 2018nov 2018

Aktivitet: Typer för besök till extern institutionAkademisk besök på annan institution

Cognitive Perspectives: ATTR research school seminar

Siria Kohonen (Närvarande)
22 okt 201826 okt 2018

Aktivitet: Typer för deltagande i eller organisering av evenemangArrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium

Press / media

Luck, sauna, and those magical Finnish rakes

Tuukka Karlsson & Siria Emilia Kohonen

09/02/2019

1 objekt av Mediabevakning

Press/media: !!Press / Media