Personlig profil

Utbildning / akademisk kvalifikation

Molecular Biosciences (Biochemistry), Master of Science, Lipoproteins as inducers of extracellular vesicles from platelets: a focus on oxidized LDL, Helsingfors universitet

Tilldelningsdatum: 28 juni 2018

Vetenskapsgrenar

  • 313 Odontologi

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.