• PL 9 (Siltavuorenpenger 5A)

    00014

    Finland

  • Finland

20062024

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Utbildning / akademisk kvalifikation

Utbildninssociologi och Urbana Studier, Docent

Tilldelningsdatum: 14 aug. 2017

Vetenskapsgrenar

  • 516 Pedagogik
  • Utbildningssociologi och -politik
  • 5141 Sociologi

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.