Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Information om forskning och undervisning

Min kommande doktorsavhandling i historia handlar om utländska sändebud i Stockholm under riksdagen 1746‒1747. Målet är att jämföra de europeiska makternas intressen och påverkningsmöjligheter visavi Sveriges utrikespolitiska orientering genom att anlägga ett aktörsperspektiv på diplomatin och lyfta fram den diplomatiska vardagen i Stockholm. Jag intresserar mig också för hur utrikespolitiken utformades retoriskt. Undersökningen bygger både på nätverksteori och diskursanalys och i källmaterialet ingår bl.a. utländska diplomatiska rapporter från Stockholm, officiella riksdagshandlingar samt pressmaterial och politisk litteratur.

Internationellt och inhemskt samarbete Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.

Publikationer 2006 2018

Svenskan i Finland 17

Lehti-Eklund, H. (red.), Silen, B. (red.), Huhtala, A. (red.), Stenberg-Sirén, J. (red.), Syrjälä, V. (red.), Thylin-Klaus, J., Hartama-Heinonen, R., Henricson, S., Mäntynen, A., Nelson, M., Savijärvi, M., Kauko, M., Kolu, J., Lassus, J., Norrby, C., Lindström, J., Wide, C., Nilsson, J., Mezhevich, O., Sahlstein, A. & 5 andraSundman, M., Vaakanainen, V., Mäkilä, M., Holm, S. & Heinonen, H., 2018, Helsingfors: Nordica Helsingiensia (NH) . 191 s. (Nordica Helsingiensia; nr. 17)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

Tidigmodern utrikespolitik som kulturhistoria? En presentation av forskningsfältet ’new diplomatic history’

Holm, S. & Hellsing, M., 2015, I : Historisk tidskrift för Finland. 100, 4, s. 549-560 12 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

Fil

Från Gustavus Magnus till Ära, Dygd och Godt Samvete: Förändringar inom det svenska fasta försvarets namnskick vid mitten av 1700-talet

Holm, S., 2013, Namn i stadsmiljö: Handlingar från NORNA:s 42 symposium i Helsingfors 10-12 november 2011. Mattfolk, L., Vidberg, M. & Gustavsson, P. (red.). Helsingfors: NORNA-förlaget, s. 221-236 16 s. (NORNA-rapporter; vol. 90)(Skrifter ; vol. 7).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKonferensbidragVetenskapligPeer review

Öppen tillgång

Historiska föreningen 2012

Holm, S., 2013, I : Historisk tidskrift för Finland. 98, 1, s. 110-114 5 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

Projekter 2017 2021

Aktiviteter 2011 2017

Centre de la Méditerranée Moderne et Contemporaine, Université Nice Sophia Antipolis

Sophie Holm (Besökande forskare)
16 jan 201714 apr 2017

Aktivitet: Typer för besök till extern institutionAkademisk besök på annan institution

‘…the King answers by himself in Swedish’ – The Languages of Diplomacy in 18th Century Sweden

Sophie Holm (!!Invited speaker)
9 dec 2016

Aktivitet: Typer för tal eller presentation!!Invited talk

Diplomacy and beyond – making international politics in early modern times

Sophie Holm (Talare: Presentation)
30 sep 2016

Aktivitet: Typer för deltagande i eller organisering av evenemangArrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium

Diplomacy and beyond – making international politics in early modern times

Sophie Holm (Medlem i organisationskommitté)
30 sep 2016

Aktivitet: Typer för deltagande i eller organisering av evenemangArrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium