20102020

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Information om forskning och undervisning

Jag är doktorand i politisk historia. Jag är specialiserad i välfärdstatshistoria samt idé- och begreppshistoria. I min dissertation studerar jag finska organisationer i social- och hälsovårdsbranschen som samhällspolitiska experter och politiska aktörer. Målet med forskningen är att visa hur expertorganisationer har spelat en viktig roll i den komplexa och kontingenta konstruktionsprocessen av det finska välfärdssamhället under 1940–1960-talen.

De studerade föreningarna är Samfundet Folkhälsan, Väestöliitto, Sosiaalihuollon Keskusliitto och Socialpolitiska föreningen. Jag analyserar hur dessa aktörer har konstruerat samhälleliga fenomen som sociala problem, samt hur organisationerna har konstruerat sin expertis och använt den som ett medel för politisk makt.

Mina handledare är professor Pauli Kettunen (politisk historia) och biträdande professor Johan Strang (Norden-studier). Min forskning har finansierats av Svenska litteratursällskapet i Finland, Finska Kulturfonden, Svenska Kulturfonden och Konestiftelsen.

Mina forskningsintressen omfattar bland annat expertis och kunskapsproduktion, socialpolitik och social (o)jämställdhet, genushistoria, hälsopolitik och medicinhistoria, urbanhistoria och bostadspolitik samt föreningar och andra icke-statliga aktörer.

Utbildning / akademisk kvalifikation

Politisk historia, Politices magister

1 aug 201030 jan 2013

Tilldelningsdatum: 30 jan 2013

Politisk historia, Politices kandidat

1 aug 200623 jun 2010

Tilldelningsdatum: 23 jun 2010

Vetenskapsgrenar

  • 5201 Politisk historia
  • 5142 Social- och samhällspolitik

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.
Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.