• PB 24 (Unionsgatan 40)

  00014

  Finland

 • Finland

20032024

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Utbildning / akademisk kvalifikation

Lingvistik, Filosofie doktor, The History of the Concept of Grammaticalisation, University of Sheffield

Tilldelningsdatum: 22 dec. 2004

Vetenskapsgrenar

 • 6121 Språkvetenskaper
 • lingvistik
 • språkinlärning
 • grammatik
 • nordiska språk
 • engelska
 • grammatikalisering
 • lingvistikens historia
 • historisk lingvistik
 • svenska som andraspråk
 • grammatikdidaktik
 • metaspråk
 • svenska språket

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.