Foto av Timo Åvist
  • Finland

  • PL 4 (Vuorikatu 3)

    00014

    Finland

20052021

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Meritförteckning

Forskningsfält

Sääminki folkhögskola och dess transformation till en nypietistisk institution

Praktisk teologi, pro gradu -avhandling, april 1998 (77 s.)

Undersökningen analyserar grundandet av Sääminki folkhögskola och de följderna som förändringarna i väckelserörelsebakgrund hade angående skolans position.

 

Prästerskapet och prästgårdskultur i Suur-Kalajoki socken under autonomitiden

Praktisk teologi, doktorsavhandling (under beredning)

Forskningen syftar på att analysera prästgårdskultur som ett juridiskt, kulturellt, socialt, kyrkohistoriskt och etnografiskt fenomen. Synvinkeln är att karakterisera prästgårdskulturens olika utformningar i den Österbottniska Kalajokidalen: ett område som har varit särpräglad av väckelserörelser.

Vetenskapsgrenar

  • 614 Teologi