Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Information om forskning och undervisning

Jag är född i Östtyskland, uppväxt i Kanada och sedan 1997 boende i Finland, där jag integrerat mig på svenska. Min utbildning är i socialt arbete (FM) vid Göteborgs universitet och pedagogik (B.Ed) vid University of Alberta, Kanada. Jag har varit anställd som lektor & programkoordinator ansvarig för kursprogramutveckling inom the International Degree Program in Social Services vid Yrkeshögskolan Laurea sedan 2000. Mina expertisområden omfattar bland annat teori och etik inom socialt arbete, mångkulturellt socialt arbete, klientrådgivning och kvalitativa forskningsmetoder.

I 2015 påbörjade jag mina doktorandstudier i socialt arbete vid Helsingfors universitet (Soc.&Kom). Jag har också blivit antagen som forskare vid CEREN (centret for forskning om etniska relationer och nationalism)

Syftet med min doktorsavhandling; Critical Social Inclusion: An anti-oppressive perspective on integration programs for adult migrants är att studera och jämföra integrationsstrategier för invandrare i två olika typer av välfärdsstatliga kontexter nämligen i Finland och i Kanada. Det integrationsutbildningar som skall studeras representerar dessutom olika språkliga "konstellationer"; i Finland är fokus på implementeringen av svenskspråkiga integrationsutbildningar.

Utbildning / akademisk kvalifikation

Socialt Arbete, Fil.mag, Göteborgs Universitet

Pedagogik, BEd., Univ Alberta, University of Alberta

Vetenskapsgrenar

 • 5145 Socialarbete
 • Etnisk Diversitet,
 • Anti-förtryckande Praktik i socialt arbete
 • Inklusion/Integration
 • Invandring
 • Migranter /Minoriteter
 • Anti-Rasism
 • nordiska välfärdsstater
 • Critical Theory
 • Makt
 • 516 Pedagogik
 • Diskriminering
 • Etniska relationer
 • Människorätt
 • Utveckling genom livscykeln
 • Närdemokrati
 • Språkmångfald

Internationellt och inhemskt samarbete Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.

Publikationer 2005 2018

Assimilation Vs. Inclusion: An Anti-Oppressive Perspective On The Experiences Of Participants In Integration Educations

Bidragets titel på inmatningsspråk: ASSIMILATION VS. INCLUSION: An Anti-Oppressive Perspective On The Experiences Of Participants In Integration EducationsPötzsch, T., 2018, Antiracism education in and out of schools. Aminkeng Atabong, A. (red.). Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan , s. 41-74 34 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Seamless Inclusion. a Study of Best Practices from Integration Educations in Canada and Finland

Saksela-Bergholm, S. M. & Pötzsch, T., 31 jul 2018, (!!Unpublished).

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspapperForskningPeer review

Finlands flyktingpolitik måste ändras och bristerna åtgärdas: flyktingpolitik: insändare

Alho, R. J., Creutz-Sundblom, K. A. M., Haavisto, A. C., Nordberg, C. C., Pötzsch, T. & Österlund-Pötsch, S., 28 feb 2017, I : Hufvudstadsbladet. 153, 58, s. 22 1 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

Öppen tillgång

Att vara annorlunda i jämlikheten: Språkval som en integrerad del av anti-förtryckande socialt arbete i integration

Pötzsch, T., 2015, Kan vi stå till tjänst?: Integration på svenska i Finland. Helander, M. (red.). Helsingfors: Svenska kulturfonden, s. 61-67 7 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Preventing the Social Exclusion of Young People in Europe: Experiences from the YARi (Youth at Risk)Project

Pötzsch, T., 2005, Socialpedagogisk tidskrift Årbok (Sosiaalipedagoginen Aikakauskirja): Sosiaalipedagoginen Aikakauskirja Vuosikirja 2005. Hämäläinen, J. (red.). 6 red. Kuopio: Suomen Sosiaalipedagoginen Seura, Vol. 2005. s. 89-104 15 s. 6

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Projekter 2018 2021

Aktiviteter 2015 2018

Hur bemöter jag mångfald? Att skapa mångkulturell kompetens i arbetet.

Tobias Pötzsch (!!Speaker)
8 feb 2018

Aktivitet: Typer för tal eller presentation!!Oral presentation

Strukturell diskriminering: dess former, mekanismer och konsekvenser

Tobias Pötzsch (!!Speaker)
7 feb 2018

Aktivitet: Typer för tal eller presentation!!Oral presentation

Seamless Inclusion. a Study of Best Practices from Integration Educations in Canada and Finland

Sanna Saksela-Bergholm (!!Speaker), Tobias Pötzsch (!!Speaker)
15 jul 201821 jul 2018

Aktivitet: Typer för tal eller presentation!!Oral presentation

Kritisk Inklusion: Ett alternativ tilll integrationsdiskurser i workshopen Integration är inte lika med sysselsättning

Tobias Pötzsch (!!Speaker), Emina Arnautovic (!!Speaker)
20 nov 2018

Aktivitet: Typer för tal eller presentation!!Invited talk