Foto av Tobias Pötzsch
20052023

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Information om forskning och undervisning

Fil.dr Tobias Pötzsch jobbar som universitetslektor i socialt arbete och forskardoktor vid Svenska kommunal-och socialhögskolan vid Helsingfors universitet. Min doktorsavhandling, Critical Perspectives on Social Inclusion in Integration Education Programs for Adult Migrants (2020) granskade inkluderingsstrategier av vuxna migrantelever i Finland och Kanada utifrån en teoretisk bakgrund i anti-förtryckande socialt arbete, kritiska vithetsstudier och kritiska migrationsstudier. Fallstudierna i Finland fokuserade på implementeringen av svenskspråkiga integrationsprogram.

Jag är född i Östtyskland, uppväxt i Kanada och sedan 1997 boende i Finland, där jag integrerat mig på svenska. Jag har en doktorsexamen i samhällsvetenskap (socialt arbete) från Helsingfors universitet och examen i socialt arbete (fil.mag.) vid Göteborgs universitet och pedagogik (B.Ed.) från University of Alberta i Edmonton, Kanada. Jag är för närvarande anställd som universitetslektor i socialt arbete och har under våren 2020 arbetat som forskardoktor i SIMA-projektet (Smidig inklusion av migranter i arbetslivet) vid Svenska social- och kommunalhögskolan. Jag har tidigare varit anställd som lektor & programkoordinator-ansvarig för kursprogramutveckling inom the International Degree Program in Social Services vid Yrkeshögskolan Laurea 2000-2014. 2015 påbörjade jag mina doktorandstudier i socialt arbete och blev antagen som forskare vid CEREN (Centret for forskning om etniska relationer och nationalism). Mina expertisområden omfattar bland annat teori och etik inom socialt arbete, mångkulturellt/anti-förtryckande/antirasistiskt socialt arbete, mångkulturell klientrådgivning och kvalitativa forskningsmetoder.

Utbildning / akademisk kvalifikation

Socialt arbete, Fil.doc, Critical Perspectives on Social inclusion in Integration Education Programs for Adult Migrants (2020) , Helsingfors universitet

Tilldelningsdatum: 1 sep. 2020

Socialt Arbete, Fil.mag, Göteborgs Universitet

Pedagogik, BEd., Univ Alberta, University of Alberta

Vetenskapsgrenar

 • 5145 Socialt arbete
 • Etnisk Diversitet,
 • Anti-förtryckande Praktik i socialt arbete
 • Inklusion/Integration
 • Invandring
 • Migranter /Minoriteter
 • Anti-Rasism
 • nordiska välfärdsstater
 • Critical Theory
 • Makt
 • 516 Pedagogik
 • Diskriminering
 • Etniska relationer
 • Människorätt
 • Utveckling genom livscykeln
 • Närdemokrati
 • Språkmångfald

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.