Personlig profil

Vetenskapsgrenar

  • 114 Fysik
  • molekylfysik

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.