Personlig profil

Utbildning / akademisk kvalifikation

Solid earth geophysics, Master of Science, Helsingfors universitet

Tilldelningsdatum: 29 maj 2019

Wilderness and nature guide, Länsi-Lapin ammatti-instituutti

Tilldelningsdatum: 25 aug. 1999

Youth leader

Tilldelningsdatum: 29 maj 1998

Vetenskapsgrenar

  • 119 Övrig naturvetenskap

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.