Personlig profil

Vetenskapsgrenar

  • 113 Data- och informationsvetenskap
  • 612 Språk och litteratur
  • finska språket
  • namnforskning
  • 616 Övriga humanistiska vetenskaper
  • heraldik

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.