Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Publikationer

Filter
Kapitel
2020

Koulu kylän keskellä: Koulun merkitys alueellisena vetovoimatekijänä

Bernelius, V., maj 2020, Tehdään yhdessä #uuttakoulua. Lumme, M. & Luoma, M. (red.). #Uuttakoulua-hanke, s. 18-20 3 s. (#Uuttakoulua-hankkeen julkaisuja ).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelAllmänheten

Öppen tillgång
2019

School In The Neighbourhood: A Vision For A Diverse City Of The Future?

Bernelius, V., nov 2019, “FUTURIC: The Multicultural Helsinki Region”: The Multicultural Helsinki Region 2020 konferenssijulkaisu. Runeberg, R. (red.). Helsingin yliopisto, 3 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelAllmänheten

Öppen tillgång
Fil
2018

Kaupunkikoulut kansallista tulevaisuutta rakentamassa

Bernelius, V. H., 2018, Kaupunkien aikakausi: Kaupunkitutkijoiden puheenvuoroja 2020-luvun kaupunkipolitiikasta. Helsingin kaupunki, s. 16-21 6 s. (Helsingin kaupungin keskushallinnon julkaisuja 2018:11).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Öppen tillgång
Fil

Scaling segregation: Young people in the city and the neighbourhood

Bernelius, V. H., 2018, Confused Suburban Identities: A Case Study of Helsinki Region. Joutsiniemi, A., Linkola, H., Puttonen, M., Swan, K. & Vaattovaara, M. (red.). Urban Studies and Planning / Master's Programme of Urban Academy in Helsinki, Vol. 2018. s. 178-179 2 s. (USP Studio Publication; vol. 2018, nr. 1).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

2015

Hyvin toimivan lähikoulun salaisuus

Simola, H., Bernelius, V., Vartiainen, H., Paakkari, A., Norola, M., Juvonen, S. & Soisalo, L., 2015, Työkaluja metropolialueen kehittämiseen: kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -ohjelma 2010–2015. Kulonpalo, J. (red.). Täyd. 2. p. red. Helsinki: Helsingin kaupunki, s. 115-123 9 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Koulutuksellinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Ahonen, S., Bernelius, V., Kalalahti, M., Kivinen, O., Rinne, R. & Seppänen, P., 2015, Tulevaisuuden peruskoulu. Ouakrim-Soivio, N., Rinkinen, A. & Karjalainen, T. (red.). Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö, s. 42-49 8 s. (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja; nr. 2015:8).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Seudullinen kehitys Metropolialueella

Bernelius, V., Kauppinen, T. & Vaattovaara, M., 2015, Tutkimuksia: Nuorten kehitysympäristö muutoksessa: Peruskoulujen oppimistulokset ja oppilaiden hyvinvointi eriytyvällä Helsingin seudulla. Vainikainen, M-P. & Rimpelä, A. (red.). Helsinki: Helsingin yliopisto, Vol. 363. s. 101-119 19 s. 8

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

2014

Tasa-arvo ja alueelliset erot suomalaisessa koulutuspolitiikassa

Bernelius, V. & Jakku-Sihvonen, R., 2014, Erkanevat koulutuspolut - Koulutuksen tasa-arvon tila 2010-luvulla. Pulkkinen, S. & Roihuvuo, J. (red.). Suomen ylioppilaskuntien liitto, s. 52-65 14 s. (SYL-julkaisuja; nr. 1/2014).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2013

Stadin skidien eriytyvät naapurustot.

Bernelius, V. & Vaattovaara, M., 2013, Ketä kiinnostaa?: Lasten ja nuorten hyvinvointi ja syrjäytyminen. Reivinen, J. & Vähäkylä, L. (red.). Tallinna: Gaudeamus, s. 198-209 12 s. (Tutkitusti - Suomen Akatemia).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2012

Tutkittua tietoa koulujen ja väestörakenteen alueellisesta eriytymisestä

Bernelius, V., 2012, Perusopetuksen aika: Selvitys koulujen toimintaympäristöä kuvaavista indikaattoreista. Helsinki, Vol. 2012 / 13. s. 34 43 s. (Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä; vol. 2012 , nr. 13).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

2011

School Outcomes and Neighbourhood Effects: A New Approach Using Data from Finland

Bernelius, V. & Kauppinen, T. M., 2011, Neighbourhood Effects Research: New Perspectives. van Ham, M., Manley, D., Bailey, N., Simpson, L. & MacIennan, D. (red.). Lontoo: Springer, s. 225-247 22 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2010

Alueellinen eriytyminen heijastuu kouluihin

Bernelius, V., 2010, Peruskoulujen oppimistulokset ja oppilaiden hyvinvointi eriytyvällä Helsingin seudulla: MetrOP-tutkimus 2010-2013 - Mitä tiedettiin tutkimuksen käynnistyessä keväällä 2010?. 5 s. (Geotieteiden ja maantieteen laitoksen julkaisuja; nr. B 1).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Alueellinen eriytyminen Helsingin metropolialueella

Vaattovaara, M. & Bernelius, V., 2010, Peruskoulujen oppimistulokset ja oppilaiden hyvinvointi eriytyvällä Helsingin seudulla. 6 s. (Geotieteiden ja maantieteen latoksen julkaisuja ; nr. B 1).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

2009

Peltosaaren asukasrakenne: kysymys eriytymisestä ja heikkenemisestä

Holstila, A-L., Huomo, M., Hölttä, K., Jokinen, J. & Bernelius, V., 2009, Miten kehittää lähiötä? : - tapaustutkimus Riihimäen Peltosaaresta, metropolin laidalta. Vaattovaara, M., Kortteinen, M. & Ratvio, R. (red.). Lahti: Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus, s. 95-110 16 s. (Suomen ympäristö; vol. 2009, nr. 46).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig