Personlig profil

Utbildning / akademisk kvalifikation

Biokemia, Filosofian maisteri

Vetenskapsgrenar

  • 3121 Allmänmedicin, inre medicin och annan klinisk medicin
  • 3111 Biomedicinska vetenskaper

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.