Personlig profil

Vetenskapsgrenar

  • 616 Övriga humanistiska vetenskaper

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.