Personlig profil

Utbildning / akademisk kvalifikation

Educational science, University pedagogy, Teacher's separate pedagogical studies , Pedagogiska fakulteten

Tilldelningsdatum: 18 dec. 2023

Agriculture and Forestry, Doctor of Science (Forestry), PhD thesis: Measuring tree growth using terrestrial laser scanning, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten

Tilldelningsdatum: 15 nov. 2022

Agriculture and forestry, Master of Science (Forestry, forest ecology and management), Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten

Tilldelningsdatum: 13 nov. 2013

Vetenskapsgrenar

  • 4112 Skogsvetenskap

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.