Personlig profil

Externa befattningar

Forskare, Natural Resources Institute Finland (Luke)

Vetenskapsgrenar

  • 1172 Miljövetenskap

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.