Ålandsbankenin palkinto Itämeren suojeluhankkeelle

Pris: Pris och hedersbetygelser

!!Description

SAVE_hankkeen innovaatiotutkimus
Omfattning!!National
Tilldelande organisationerÅlandsbanken, luontotilin tuoton jakaminen ehdotetuille hankkeille