Årets föreläsare (Lecturer of the year)

  • Blomberg-Kroll, Helena (!!Recipient)

Pris: Pris och hedersbetygelser

Tilldelande organisationerStudentorganisationen vid SSKH