Årets föreläsare (Lecturer of the year)

Pris: Pris och hedersbetygelser

Tilldelande organisationerStudentorganisationen vid SSKH