2006 Statsrådet Mauritz Hallbergs pris

  • Slotte, Anna (!!Recipient)

    Pris: Pris och hedersbetygelser

    !!Description

    Pris för doktorsavhandling: Slotte-Lüttge, A. (2005). Ja vet int va de heter på svenska: Interaktion mellan tvåspråkiga elever och deras lärare i en enspråkig klassrumsdiskurs. Åbo Akademis förlag.
    Tilldelande organisationerSvenska Litteratursällskapet i Finland