2007 Kirkman medal

  • Kaski, P. (!!Recipient)

Pris: Pris och hedersbetygelser

!!Description

2007 Kirkman medal
Omfattning!!International
Tilldelande organisationerThe Institute of Combinatorics and Its Applications