2007 Kirkman medal

  • Petteri Kaski (!!Recipient)

Pris: Pris och hedersbetygelser

!!Description

2007 Kirkman medal
Omfattning!!International
OrganisationerThe Institute of Combinatorics and Its Applications