3rd prize for the Best Poster Award

  • Kemppinen, J. (!!Recipient)

Pris: Pris och hedersbetygelser

Omfattning!!International
Tilldelande organisationerInternational Biogeography Society

Tilldelat vid evenemang

HändelsetitelInternational Biogeographical Society meeting: 20-24 March 2018
PlatsEvora, Portugal
Period20 mars 2018 → 24 mars 2018