Advertisers fund prize/Mainostajien rahaston palkinto: For the contribution in media research and method development/Ansioista median tutkimuksessa ja tutkimusmenetelmien kehittämisestä

    Pris: Pris och hedersbetygelser

    !!Description

    The fund has the mission to support future-oriented r&d of marketing communication/Rahaston tarkoituksena on tulevaisuuteen suunnatun markkinointiviestinnän tutkimuksen edistäminen Suomessa.