Analytica Chimica Acta Top Referee 2006

  • Raimo Ketola (!!Recipient)

Pris: Pris och hedersbetygelser

!!Description

Elsevier valitsi Ketolan yhdeksi vuoden 2006 top refereeksi.
Omfattning!!International
OrganisationerElsevier