Annual Award from the students association “Hämäläinen Osakunta”.

Pris: Pris och hedersbetygelser