Annual Finnish Veterinary Meeting 2007 Poster award (Honourable mention)

Pris: Pris och hedersbetygelser

!!Description

Tieteellinen posteri Auranen J. & Hänninen M.-L. "Kampylobakteerien ja arkobakteerien esiintyminen navettaympäristössä" palkittiin Eläinlääkäripäivillä 2007 kunniamaininnalla ja 500 euron eläinlääketeollisuuden stipendillä.