Apps4Finland 2012 Data Opening Award: Datavaalit

  • Leo Lahti (!!Recipient)

Pris: Pris och hedersbetygelser

!!Description

Datavaalit on pysyvä ja ajan myötä karttuva vaaleihin ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon kytkeytyvien tietovarantojen kokoelma sekä yhteinen nimittäjä avoimen yhteiskunnallisen datan parissa toimiville hankkeille. Hanke on sitoutumaton, rekisteröitymätön ja yhteisövetoinen toimijaverkosto, jolle on Kansan muisti ry:n kautta myönnetty Sitran kiihdytysrahoitusta vuosille 2012-2013. Hankkeeseen osallistuminen kytkeytyy tutkimustyöni yhteiskunnallisen vaikuttamisen piiriin. Hanke voitti valtakunnallisen Apps4Finland-kilpailun Datan avaus-sarjan pääpalkinnon 2012.

Olen osallistunut aktiivisesti hankkeen käynnistämiseen, rahoitushakemusten laadintaan, toiminnan suunnitteluun ja kilpailutöihin ja ollut mukana ohjausryhmässä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Hanke kytkeytyy läheisesti ammatillisiin ydinosaamisalueisiini, ja tulkitsen sen kuuluvaksi tutkimustyöni yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja tiedeviestinnän piiriin.
Organisationerhttp://www.datavaalit.fi