Apps4Finland Data Guide Public Votes award: Datawiki

  • Leo Lahti (!!Recipient)

Pris: Pris och hedersbetygelser

!!Description

Datawiki tarjoaa keskitetyn datakatalogin, selkeitä esimerkkejä avoimen datan käsittelyyn sekä kehittäjäyhteisön aktiivisen tuen.

Olen ollut mukana perustamassa ja kehittämässä Datawikiä yhteistoiminnassa muiden Louhos-yhteisön jäsenten kanssa. Kyseessä on sitoutumaton, rekisteröimätön ja voittoa tavoittelematon yhteisöhanke. Hanke kytkeytyy läheisesti ammatillisiin ydinosaamisalueisiini, ja tulkitsen sen kuuluvaksi tutkimustyöni yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja tiedeviestinnän piiriin.
Organisationerhttp://louhos.github.com/datawiki/